(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

ПОВІДОМЛЕННЯ про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІнтерГарант»

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «СК «ІнтерГарант»

 

Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «ІнтерГарант» (місцезнаходження: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3) (далі - Товариство, ПрАТ «СК «ІнтерГарант») повідомляє про проведення Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі - Збори), які відбудуться 27 жовтня 2017 року о 12:00 за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, Україна, м. Київ, вул. Кудрявська, 13-19, оф. 3, каб. 19.

Реєстрація акціонерів для участі у Зборах здійснюватиметься з 10:15 до 11:45 за місцем проведення Зборів. Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складеному станом на 24.00 годину 23 жовтня 2017 року.

Для участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на Зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

На голосування у Зборах згідно з порядком денним, затвердженим Наглядовою радою Товариства, виносяться наступні питання:

1. Про обрання членів Лічильної комісії та затвердження регламенту роботи Позачергових загальних зборів акціонерів ПрAT «СК «ІнтерГарант».

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в кількості 2 (двох) осіб у наступному складі:

Голова Лічильної комісії - Севериненко Олена Геннадіївна;

член Лічильної комісії - Первак Сергій Олександрович.

2. Уповноважити Лічильну комісію вести підрахунки голосів за бюлетенями та забезпечити оголошення результатів голосування. З першого питання порядку денного до обрання Лічильної комісії підрахунок голосів буде здійснювати тимчасова Лічильна комісія, визначена Наглядовою радою Товариства.

3. Результати голосування оформити протоколом про підсумки голосування на Зборах акціонерів Товариства.

4. Затвердити наступний регламент роботи Зборів:

 - для доповіді з питань порядку денного - до 15 хв.,

 - для виступів при обговоренні - до 5 хв.

5. Голосування на Зборах акціонерів проводити з розрахунку одна акція - один голос, з використанням бюлетенів для голосування. Рішення з питань порядку денного приймати відкритим голосуванням.

6. Визначити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:

бюлетені для голосування надаються акціонерам (уповноваженим представникам) при реєстрації їх на Зборах. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови Реєстраційної комісії.

 

2. Про обрання Секретаря Позачергових загальних зборів акціонерів ПрAT «СК «ІнтерГарант».

Проект рішення:

1. Обрати секретарем Позачергових загальних зборів акціонерів Товариства Андрійчук Олену Миколаївну.

 

3. Звіт комісії з припинення ПрAT «СК «ІнтерГарант». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту комісії з припинення ПрAT «СК «ІнтерГарант».

Проект рішення:

1. Затвердити звіт комісії з припинення Товариства.

2. Визнати роботу комісії з припинення Товариства задовільною.

 

4. Про прийняття рішення про затвердження передавального акту між ПрАТ «СК «ІнтерГарант» та ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг».

Проект рішення:

1. Затвердити передавальний акт між ПрАТ «СК «ІнтерГарант» та ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг».

 

5. Визначення уповноваженої особи (осіб), якій (яким) будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерГарантКонсалтинг» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант».

Проект рішення:

1. Обрати уповноваженою особою, якій будуть надані повноваження щодо підписання установчих документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ІнтерГарантКонсалтинг» - правонаступника Приватного акціонерного товариства «Страхова компанія «ІнтерГарант», Андрійчук Олену Миколаївну.

 

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, розміщена на веб-сайті за адресою www.intergarant.com.

 

         З документами щодо питань порядку денного Зборів, що відбудуться 27 жовтня 2017 року о 12:00, до їх проведення можливо ознайомитися за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час в кімнаті №9, а в день проведення Зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами особою є Севериненко Олена Геннадіївна, контактний телефон: (044) 238-64-05, www.intergarant.com.

Повідомлення про проведення
загальних зборів опубліковано

25.09.2017 №181, «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»
(дата, номер та найменування офіційного
друкованого органу (видання))

 

 

Голова комісії з припинення                                                                                                                                                О. М. Андрійчук
Сайт разработан SamsonOS