(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Повідомлення про про припинення емітента шляхом перетворення

Відомості про припинення емітента шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення або банкрутства за рішенням вищого органу емітента або суду

N з/п

Дата прийняття рішення

Суб'єкт, який прийняв рішення про припинення емітента

Способи припинення

1

2

3

4

 1.

 28.04.2017

 Загальні збори акціонерів

 перетворення


Зміст інформації:

Рішенням Загальних зборів акціонерів (Протокол №45 від 28.04.2017) прийнято рішення припинити діяльність Товариства (код за ЄДРПОУ 23703520) шляхом його перетворення у Товариство з обмеженою відповідальністю «ІнтерГарантКонсалтинг» (місцезнаходження: Україна, 04053, м. Київ, вулиця Кудрявська, 13-19, офіс 3). Визначити, що ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг», що утвориться в результаті припинення шляхом перетворення ПрАТ «СК «ІнтерГарант», стане правонаступником всіх прав та обов’язків ПрАТ «СК «ІнтерГарант» з моменту завершення перетворення у відповідності до чинного законодавства України. Коефіцієнт обміну акцій в статутному капіталі ПрАТ «СК «ІнтерГарант» на частки в статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг» становить 1:1. Обмін акцій ПрАТ «СК «ІнтерГарант», що припиняється шляхом перетворення, на частки в статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг», що створюється, здійснити пропорційно кількості акцій кожного з акціонерів Товариства у статутному капіталі. Акції акціонера у статутному капіталі ПрАТ «СК «ІнтерГарант» обмінюються на частки у статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг» відповідно до розміру пакету акцій, якими володіє акціонер: 1 акція ПрАТ «СК «ІнтерГарант» номінальною вартістю 1000,00грн. обмінюється на 1 частку у статутному капіталі ТОВ «ІнтерГарантКонсалтинг» номінальною вартістю 1000,00грн. розмір статутного капіталу правонаступника - 7 500 000грн. Загальна кількість голосуючих акцій -7500, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах - 6030, кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" - 6030, "проти" - немає.

Сайт разработан SamsonOS