(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Повідомлення про про зміну складу посадових осіб

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

28.04.2017

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Акопян Валерій Григорович

-

5625

28.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Фреюк Тетяна Петрівна

-

405

28.04.2017

припинено повноваження

член Наглядової ради

Учитель Ігор Леонідович

-

150

28.04.2017

обрано

Голова Наглядової ради

Акопян Валерій Григорович

-

5625

28.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Фреюк Тетяна Петрівна

-

405

28.04.2017

обрано

член Наглядової ради

Учитель Ігор Леонідович

-

150

Зміст інформації:

Загальними зборами акціонерів ПрАТ «СК «ІнтерГарант» від 28.04.2017 (Протокол №45 від 28.04.2017) прийнято рішення:

1. Припинити повноваження членів Наглядової ради в зв’язку з закінченням 3-річного терміну виконання повноважень, а саме: Голови Наглядової ради - Акопяна В. Г., члена Наглядової ради - Фреюк Т. П., члена Наглядової ради - Учителя  І. Л.

2. Обрати Наглядову раду Товариства у складі 3 (трьох) осіб строком на 3 (три) роки: Голова Наглядової ради - Акопян  В. Г.; згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка, якою володіє у статутному капіталі ПрАТ «СК«ІнтерГарант - 75 %, обіймав посаду Голови Наглядової ради ПрАТ «СК «ІнтерГарант» протягом останніх п’яти років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; член Наглядової ради -  Фреюк Т. П.; згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка, якою володіє у статутному капіталі ПрАТ «СК «ІнтерГарант - 5,4%, обіймала посаду члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ІнтерГарант» протягом останніх п’яти років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має; член Наглядової ради -  Учитель І. Л.; згоди на розкриття паспортних даних не надано, частка, якою володіє у статутному капіталі ПрАТ «СК «ІнтерГарант - 2%, обіймав посаду члена Наглядової ради ПрАТ «СК «ІнтерГарант» протягом останніх п’яти років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Сайт разработан SamsonOS