(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування майна

↓ Документы
Дії Страхувальника при настанні випадку, який має ознаки страхового:
 • негайно, але в будь-якому разі не пізніше 3-х робочих днів, направити до Страховика/агента письмове повідомлення про страховий випадок із зазначенням в ньому обставин випадку;
 • якщо випадок вимагає за законом втручання компетентних органів (випадки пожежі, вибуху, протиправних дій третіх осіб), негайно, як тільки стане відомо, повідомити про те, що сталося, відповідні державні органи;
 • представити Страховику всю необхідну інформацію про випадок, що відбувся, а також документи, що підтверджують факт настання випадку та розмір завданого  збитку. Якщо такої інформації і документів у Страхувальника немає, сприяти в їх одержанні;
 • зберігати застраховане майно, яке постраждало, до прибуття експерта в тому вигляді, в якому воно було після випадку. Зміну картини збитку може бути зроблено у випадку необхідності відповідності вимогам безпеки чи для зменшення збитку;
 • представити можливість проводити огляд і обслідування застрахованого майна, розслідування причин настання страхового випадку та розміру збитку. 
Страхове відшкодування:
 • у разі загибелі застрахованого майна здійснюється в межах страхової суми, але не більше його дійсної ринкової вартості, за відрахуванням вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання, або в розмірі вартості його рівноцінної заміни за вирахуванням вартості зносу матеріалів;
 • у разі часткового пошкодження майна – у розмірі відновлювальних витрат, які включають витрати на матеріали та запасні частини для ремонту, витрати на оплату ремонтних робіт, інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна до стану, в якому воно знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку, в межах страхової суми, але не більше його дійсної ринкової вартості.

Документи необхідні для отримання страхового відшкодування

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати ПрАТ «СК «ІнтерГарант» оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:
 • паспорт, ідентифікаційний код (для фізичної особи)
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (для юридичної соби)
 • довідка з ЄДРПОУ (для юридичної соби)
 • заява про виплату страхового відшкодування
 • документи, що підтверджують право власності або володіння майном
 • документи встановленого зразка компетентних органів (пожежного нагляду, сейсмологічної та іншої компетентної організації) відповідно до характеру страхового випадку або Постанова про відмову в порушенні кримінальної справи по факту протиправних дій третіх осіб, якщо для цього були законні підстави або Постанова про адміністративне провадження по факту протиправних дій третіх осіб
 • для страхових випадків, за якими не можна отримати документи від відповідних компетентних органів, Страхувальник зобов’язаний надати «Акт розслідування події» з викладенням деталей настання страхового випадку
 • перелік пошкодженого або втраченого майна
 • документи, що підтверджують розмір збитку
Сайт разработан SamsonOS