(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

↓ Документы
Дії Страхувальника при настанні випадку, що має ознаки страхового:
 • негайно сповістити компетентні, в т. ч. державні органи про настання страхового випадку (органи МВС, МНС, поліцію, державну пожежну охорону, служби порятунку і т. ін.), що проводять розслідування та надають послуги з врятування вантажобагажів;
 • протягом 6 годин після настання страхового випадку в письмовій формі чи будь-яким іншим способом (передбаченим Договором страхування), повідомити про це Страховика/агента із зазначенням причин, обставин і наслідків події, попереднього розрахунку розміру завданих збитків;
 • вжити заходів щодо рятування і збереження пошкодженого вантажу, запобігання та зменшення збитків, завданих внаслідок настання страхового випадку;
 • зберегти всі пошкоджені чи замінені замки і пломби для їх наступного огляду аварійним комісаром, експертом чи представником;
 • не міняти розміщення і упаковку вантажу до прибуття представника Страховика, аварійного комісара або особи, ним призначеної, за винятком, якщо це потрібно для рятування вантажу чи зменшення збитків, чи запобігання додаткових втрат;
 • вжити усіх можливих заходів, необхідних для набуття Страховиком права вимоги до особи, відповідальної за настання страхового випадку;
 • сприяти роботі осіб, що проводять огляд вантажу, місця пригоди і розрахунок збитків;
 • у випадку, якщо вантаж пропав безвісти або захоплений разом з транспортним засобом, негайно, як тільки про це стане відомо: зв'язатися з перевізником і спільно з ним розпочати розшук вантажу, зробити заяви в компетентні органи, інші офіційні державні і міжнародні органи і організації для розшуку вантажу.

Страхова виплата здійснюється у межах страхової суми за договором страхування та не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав Страхувальник.

Страховиком відшкодовуються збитки від втрати чи пошкодження всього чи частини вантажу внаслідок подій, передбачених договором страхування, та витрати, пов'язані з втратою або пошкодженням вантажу під час його перевезення.

Документи необхідні для отримання страхового відшкодування

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати ПрАТ «СК «ІнтерГарант» оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:
 • письмова заява Страхувальника про подію (страховий випадок)
 • документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) в застрахованому вантажі на момент настання страхового випадк
 • документи, що підтверджують факт настання і причини страхового випадку та осіб винних в заподіянні збитку, якщо такі є
 • документи, що підтверджують розмір завданих збитків
 • письмова заява Страхувальника про виплату страхового відшкодування
Сайт разработан SamsonOS