(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування від нещасних випадків

↓ Документы
Дії Страхувальника при настанні випадку, що має ознаки страхового:
 • письмово повідомити Страховика/агента про настання страхового випадку протягом 2-5 робочих днів з моменту його настання;
 • надати всю необхідну інформацію про випадок і документи, що підтверджують причини й обставини його настання, а також інші документи та відомості, необхідні для прийняття рішення про страхову виплату.

Страхова виплата:

 • у разі  смерті (загибелі) Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку здійснюється Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи у розмірі 100% страхової суми;
 • у разі встановлення групи інвалідності Застрахованій особі внаслідок нещасного випадку здійснюється в наступних розмірах:

І групи - 100% страхової суми;

II групи - 75% страхової суми;

III групи - 50% страхової суми;

 • у разі тимчасової втрати Застрахованою особою працездатності або ушкодження здоров’я здійснюється у розмірі від 0,1 до 2% (конкретний розмір встановлюється у Договорі страхування) страхової суми за кожну добу безперервного лікування, але не більше 50% страхової суми за весь час тимчасової непрацездатності. 

Документи необхідні для отримання страхового відшкодування

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати ПрАТ «СК «ІнтерГарант» оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:
 • письмова заяву на страхову виплату
 • копія листка непрацездатності, засвідчена печаткою закладу, що його видав, або засвідчена печаткою Страхувальника
 • копія виписки з історії хвороби Застрахованого, засвідчена печаткою медичної установи, що її видала, або печаткою Страхувальника
 • копія акта спеціального розслідування нещасного випадку (аварії), що стався (форма Н-5), засвідчена печаткою Страхувальника
 • копія акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом (форма Н-1), або копія акта про нещасний випадок на підприємстві, не пов’язаний з виробництвом (форма НПВ), або копія Акта про нещасний випадок невиробничого характеру (форма НТ), засвідчена печаткою Страхувальника
 • копія довідки з ДАІ, якщо страховий випадок стався внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, засвідчена печаткою Страхувальника
 • нотаріально засвідчена копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності (у разі встановлення інвалідності)
 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть Застрахованої особи (у разі смерті)
 • нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право на спадщину (для спадкоємців)
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру Застрахованої особи (Спадкоємця Застрахованої особи, Вигодонабувача)
 • документ, що посвідчує особу - одержувача страхової виплати
Сайт разработан SamsonOS