(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

↓ Документы
Дії Страхувальника при настанні випадку, що має ознаки страхового:
 • письмово повідомити Страховика/агента про настання страхового випадку протягом 5 робочих днів з моменту його настання;
 • надати всю необхідну інформацію про випадок і документи, що підтверджують причини й обставини його настання, а також інші документи та відомості, необхідні для вирішення питання про страхову виплату.

Страхова виплата:

 • у разі загибелі або смерті Застрахованої особи здійснюється її спадкоємцям у розмірі 100% страхової суми;
 • у разі встановлення Застрахованій особі інвалідності, що настала внаслідок виконання нею обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, здійснюється одноразова виплату в наступних розмірах:

I   групи - 100% страхової суми;

II  групи - 90% страхової суми;

III групи - 70% страхової суми;

 • при тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності внаслідок виконання нею обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії - 0,2% від страхової суми за кожну добу непрацездатності.

Документи необхідні для отримання страхового відшкодування

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати ПрАТ «СК «ІнтерГарант» оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:
 • письмова заява на виплату страхової суми
 • копії документів про факт та обставини настання страхового випадку («Акт спеціального розслідування нещасного випадку (аварії), що стався» форми Н-5, «Акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом» форми Н-1), засвідчені печаткою Страхувальника
 • копія листка непрацездатності, засвідчена печаткою медичної установи, що його видав, або печаткою Страхувальника
 • нотаріально засвідчена копія довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності (у разі встановлення інвалідності)
 • копія свідоцтва про смерть Застрахованої особи, засвідчена нотаріально (у разі смерті Застрахованої особи)
 • копія свідоцтва про право на спадщину, засвідчена нотаріально (для Спадкоємців у разі смерті Застрахованої особи)
 • документ, що посвідчує особу, яка отримує страхову виплату
 • копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одержувача страхової виплати (Застрахованої особи, Спадкоємця Застрахованої особи)
Сайт разработан SamsonOS