(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

↓ Документы
Дії Страхувальника при настанні випадку, який має ознаки страхового:
 • негайно повідомити про це територіальні органи МНС і Державного департаменту пожежної безпеки та виконувати всі їх розпорядження щодо складення акта або іншого документа для реєстрації події;
 • протягом 2-х робочих днів з дати його настання письмово повідомити Страховика/агента про його характер, попередньо встановлені причини, розмір шкоди та вжиті заходи для зменшення збитків;
 • сприяти в розслідуванні випадку, а також повідомити про всі події, які можуть стати підставою для пред'явлення претензій чи подання позову до суду щодо відшкодування шкоди, заподіяної фізичній та юридичній особі, природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду. 
Страховому відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки, життю, здоров’ю та майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало у їх володінні чи користуванні, включаючи природні ресурси, території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Страхові виплати проводяться у такому розмірі:
 • на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, 50% страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:
  • у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450, 375 і 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • за кожний день непрацездатності третьої особи - 1 неоподатковуваний мінімум доходів громадян, але не більш, як 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за весь час втрати працездатності;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, 30% страхової суми;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, 20% страхової суми.

Документи необхідні для отримання страхового відшкодування

Для отримання страхового відшкодування Cтрахувальник повинен надати ПрАТ «СК «ІнтерГарант» оригінали або нотаріально засвідчені копії наступних документів:
 • заяву про виплату страхового відшкодування
 • висновки відповідної експертизи про характер пожежі та/або аварії і розмір заподіяної шкоди
 • рішення суду про стягнення із страхувальника на користь третьої особи або підтверджувальні документи страхувальника та третьої особи про врегулювання питання за участю ПрАТ «СК «ІнтерГарант» про розмір шкоди, заподіяної внаслідок настання страхового випадку, без звернення до суду
 • свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або витяг з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 • документів, що підтверджують ступінь виконання вимог експертного висновку про стан об'єкта до моменту пожежі та/або аварії
 • акта або інших документів про пожежу та/або аварію на об'єкті підвищеної небезпеки, складені органами (комісією), що здійснюють державний нагляд і контроль у відповідній сфері діяльності, пов'язаної з об'єктами підвищеної небезпеки
Сайт разработан SamsonOS