(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування майна

Добровільне страхування майна - це добровільне страхування майнових інтересів, що пов’язані с володінням, використанням і розпорядженням майном Страхувальника.

Страхувальником може виступати юридична особа незалежно від форми власності, яка є власником/співвласником майна, або майно знаходиться у її господарському віданні, оперативному управлінні, прокаті, безоплатному користуванні, або особа розпоряджається і використовує майно по Договору найму, оренди, лізингу, безоплатного користування, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави, якщо це майно попередньо вже не застраховане його власником. 

Страхова сума визначається у розмірі дійсної ринкової вартості майна відповідно до документів, що підтверджують його вартість, або її частини (але, в останньому випадку страхове відшкодування буде виплачено пропорційно відношенню страхової суми до дійсної ринкової вартості майна на момент страхового випадку).

Застрахованим може бути як все майно, так і його окрема частина.

Страховий тариф визначається з урахуванням:
 • виду та вартості майна;
 • місцезнаходження майна;
 • наявності протипожежної системи;
 • розміру франшизи;
 • терміну страхування;
 • інших суттєвих в кожному конкретному випадку факторів, що впливають на ймовірність настання страхових випадків.

Страховим випадком вважаються реальні збитки Страхувальника, завдані йому при пошкоджені або знищенні застрахованого майна, що настали внаслідок:

 • пожежі, удару блискавки, вибуху газу, який використовується в побутових цілях;
 • вибуху парових котлів, газосховищ, газопроводів, машин, апаратів та приладів, інших аналогічних приладів;
 • падіння на застраховане майно пілотованих літальних об’єктів або їх уламків;
 • стихійного лиха, а саме: бурі, вихору, урагану, землетрусу, зливи, граду, оповзня, просадки ґрунту, повені, гірського обвалу, сходження снігових лав;
 • впливу води внаслідок аварії водопровідної, каналізаційної або опалювальної системи, а також системи пожежогасіння (за винятком випадків пошкодження водою з автоматичних  спринклерних систем пожежогасіння);
 • протиправних дій третіх осіб: крадіжка, грабіж, розбій, інші протиправні дії, в результаті яких знищено, пошкоджено майно. 
Страхове відшкодування:
 • у разі загибелі застрахованого майна здійснюється в межах страхової суми, але не більше його дійсної ринкової вартості, за відрахуванням вартості вузлів, деталей та устаткування, що придатні для подальшого використання, або в розмірі вартості його рівноцінної заміни за вирахуванням вартості зносу матеріалів;
 • у разі часткового пошкодження майна – у розмірі відновлювальних витрат, які включають витрати на матеріали та запасні частини для ремонту, витрати на оплату робіт по ремонту, інші витрати, необхідні для відновлення застрахованого майна в тому стані, в якому воно знаходилось безпосередньо перед настанням страхового випадку, в межах страхової суми, але не більше його дійсної ринкової вартості.

Перелік документів для укладення договору страхування

 • письмова Заява - опитувальник на страхування встановленої Страховиком форми
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 • договір найму, оренди, лізингу, безплатного користування, переробки, ремонту, комісії, зберігання, застави
 • документи, що підтверджують вартість майна
 • дані про майно (на підставі бухгалтерських документів Страхувальника або інших документів, що підтверджують його кількісну та якісну характеристику)
Сайт разработан SamsonOS