(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу)

Страхування вантажів та багажу (вантажобагажу) — вид страхування, за яким предметом договору страхування є майнові інтереси, що не суперечать закону, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням вантажами, що перевозяться наземним, водним та повітряним транспортом.

Страхувальниками можуть бути юридичні особи незалежно від форми власності, які володіють, користуються або розпоряджаються вантажем або багажем та уклали зі Страховиком договір страхування.

Страхова сума встановлюється у розмірі дійсної вартості вантажу або багажу, яка підтверджена документально.

Страховий тариф по конкретному вантажу/багажу встановлюється в договорі страхування за згодою Сторін на підставі інформації, зазначеної Страхувальником в Заяві-опитувальнику, залежно від:

 • виду та кількості вантажу, прийнятого на страхування;
 • виду транспортного засобу, яким здійснюється перевезення;
 • відстані та маршруту перевезення;
 • умов супроводження багажу;
 • розміру франшизи;
 • інших факторів що мають значення при визначені ступеня страхового ризику.

Договір страхування може бути укладений на підставі однієї з нижченаведених умов:

«З відповідальністю за всі ризики».

Згідно Договору страхування, укладеному за цією умовою, відшкодовуються:

 • збитки від пошкодження чи повної загибелі всього або частини застрахованого вантажу, що сталися з будь-якої причини, крім випадків, передбачених в Правилах;
 • збитки, витрати і внески по загальній аварії, встановлені у відповідності з договором перевезення та/чи діючими законами, що викликані необхідністю запобігти загибелі вантажу з будь-якої причини, крім випадків, що виключають страховий захист;
 • всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та визначенню його розмірів, якщо збиток відшкодовується згідно умов страхування.

«З відповідальністю за окрему аварію».

Згідно з Договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються:

 • збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок дії пожежі, блискавки, бурі, вихору, землетрусу, урагану, повені та інших стихійних лих; аварії або зіткнення суден, літаків та інших перевізних засобів між собою, або удару їх об нерухомі чи плавучі предмети; просідання судна на мілину, провалу мостів, пошкодження судна кригою, підмочення забортною водою, а також внаслідок заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
 • збитки внаслідок пропажі суден, літаків та інших перевізних засобів без вісти;
 • збитки від пошкодження або повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, розвантаженні вантажу і прийомі судном палива;
 • збитки, витрати і внески по загальній аварії;
 • всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та визначенню його розмірів, якщо збиток відшкодовується згідно умов страхування.

«Без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії».

Згідно з Договором страхування, укладеним за цією умовою, відшкодовуються:

 • збитки від повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок дії пожежі, блискавки, бурі, вихору землетрусу, урагану, повені та інших стихійних лих; аварії або зіткнення суден, літаків та інших перевізних засобів між собою, або удару їх об нерухомі чи плавучі предмети; просідання судна на мілину, провалу мостів, пошкодження судна кригою, підмочення забортною водою, а також внаслідок заходів, вжитих для рятування або гасіння пожежі;
 • збитки внаслідок пропажі судна, літака або інших перевізних засобів без вісти;
 • збитки від повної загибелі всього або частини вантажу внаслідок нещасних випадків при навантаженні, укладці, розвантаженні вантажу і заправці транспортного засобу паливом;
 • збитки, втрати і внески по загальній аварії;
 • всі необхідні та доцільно зроблені витрати по рятуванню вантажу, а також по зменшенню збитку та визначенню його розмірів, якщо збиток відшкодовується згідно умов страхування.

Страхова виплата здійснюється у межах страхової суми за договорами страхування  та не може перевищувати розміру прямого збитку, якого зазнав Страхувальник.

Страховиком відшкодовуються збитки від втрати чи пошкодження всього чи частини вантажу внаслідок подій, передбачених Договором страхування, та витрати, пов'язані з втратою або пошкодженням вантажу під час його перевезення.

Перелік документів для укладення договору страхування

 • письмова Заява - опитувальник на страхування встановленої Страховиком форми
 • копія Свідоцтва про державну реєстрацію або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 • копія довідки ЄДРПОУ
 • документи, що підтверджують загальну вартість вантажу, який приймається на страхування
 • документи, що підтверджують майновий інтерес Страхувальника (Вигодонабувача) щодо вантажу, який страхується
Сайт разработан SamsonOS