(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами - це добровільне страхування майнових інтересів Страхувальника, пов’язаних з його обов’язком відшкодувати збитки, завдані майну юридичних та фізичних осіб, та шкоду, заподіяну  життю, здоров'ю фізичних осіб.

Страхувальником може виступати дієздатна фізична особа.

Третьою особою є будь-яка юридична чи фізична особа, яка не є стороною договору страхування, майну, життю або здоров'ю якої може бути завдано шкоду Страхувальником або іншими особами, за дії яких Страхувальник несе відповідальність.

Страховим випадком є настання відповідальності Страхувальника за майнову шкоду, завдану третім особам, а саме: шкоду життю, здоров’ю та майну фізичних осіб, та майну юридичних осіб.

Страхова сума та/або ліміт відповідальності встановлюється за домовленістю сторін при укладанні договору страхування.

Договором також передбачається:

 • ліміт відповідальності за одним страховим випадком;
 • ліміт відповідальності за однією третьою особою.

Страховий тариф визначається індивідуально з урахуванням:

 • специфіки та характеру діяльності Страхувальника;
 • розміру франшизи;
 • строку дії Договору страхування;
 • періодичності сплати страхового платежу;
 • інших суттєвих факторів в кожному конкретному випадку.

Страхове відшкодування:

 • при досудовому врегулюванні вимог третіх осіб щодо збитків, завданих Страхувальником їх майну, третім особам сплачується відшкодування в розмірі прямих матеріальних збитків на підставі документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір завданої шкоди,  виданих компетентними органами;
 • при судовому врегулюванні вимог третіх осіб сума страхового відшкодування визначається на підставі рішення, постанови, вироку суду, які набрали законної сили;
 • у разі заподіяння шкоди здоров’ю, життю третіх осіб відшкодування  сплачується у розмірі відповідного відсотку від ліміту відповідальності Страховика за однією третьою особою:
  • у разі смерті третьої особи – 100 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі встановлення І групи інвалідності - 100 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі встановлення ІІ групи інвалідності - 70 % встановленого ліміту відповідальності;
  • у разі встановлення ІІІ групи інвалідності - 50 % встановленого ліміту відповідальності;
  • тимчасова втрата працездатності третьою особою - у розмірі 0,5% за кожний день втрати працездатності, але не більше 50% від ліміту відповідальності, який встановлений на одну третю особу.

Перелік документів для укладення договору страхування

 • письмова Заява - опитувальник на страхування встановленої Страховиком форми
 • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
 • інформація та будь-які документи, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику
Сайт разработан SamsonOS