(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами

Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами - це добровільне страхування майнових інтересів Страхувальника, пов’язаних з його обов’язком  відшкодувати збитки, завдані майну юридичних та фізичних осіб, та шкоду, заподіяну  життю, здоров'ю працездатності фізичних осіб.

Страхувальником може виступати юридична особа, незалежно від форми власності. 

Третьою особою є будь-яка юридична чи фізична особа, яка не є стороною договору страхування, майну, життю або здоров'ю якої може бути завдано шкоду Страхувальником або іншими особами, за дії яких Страхувальник несе відповідальність.

Страховим випадком є настання відповідальності Страхувальника за майнову шкоду, завдану третім особам, а саме: шкоду життю, здоров’ю та майну фізичних осіб, та майну юридичних осіб.

Страхова сума - ліміт відповідальності ПрАТ «СК «ІнтерГарант»- встановлюється за домовленістю сторін при укладанні договору страхування.

Договором також передбачається:

 • ліміт відповідальності по одному страховому випадку;
 • ліміт відповідальності по одній третій особі.

 

Страховий тариф визначається індивідуально з урахуванням:
 • специфіки та характеру діяльності Страхувальника;
 • розміру франшизи;
 • строку дії Договору страхування;
 • періодичності сплати страхового платежу;
 • інших суттєвих факторів в кожному конкретному випадку. 
Страхове відшкодування

 • при досудовому врегулюванні вимог третіх осіб щодо збитків, завданих їх майну Страхувальником, сплачується третім особам ПрАТ «СК «ІнтерГарант» в розмірі прямих матеріальних збитків на підставі документів, які підтверджують факт настання страхового випадку та розмір завданої шкоди,  виданих компетентними органами;
 • при судовому врегулюванні вимог третіх осіб сума страхового відшкодування визначається на підставі рішення, постанови, вироку суду, які набрали законної сили;
 • у разі заподіяння шкоди здоров’ю, життю третіх осіб сплачується ПрАТ «СК «ІнтерГарант»  у розмірі відповідного відсотку від ліміту відповідальності Страховика по одній третій особі:

-   у разі смерті третьої особи –100 % встановленого ліміту відповідальності;

-   у разі встановлення І групи інвалідності -100 % встановленого ліміту відповідальності;

-   у разі встановлення ІІ групи інвалідності -70 % встановленого ліміту відповідальності;

-   у разі встановлення ІІІ групи інвалідності -50 % встановленого ліміту відповідальності;

-  тимчасова втрата працездатності третьою особою - у розмірі 0,5%, за кожний день втрати працездатності, але не більше 50% від ліміту відповідальності, який встановлений на одну третю особу.


Перелік документів для укладення договору страхування

 • письмова Заява - опитувальник на страхування встановленої Страховиком форми
 • свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
 • довідка з ЄДРПОУ
 • інформація та будь-які документи, які мають істотне значення для оцінки страхового ризику, в тому числі, баланс або довідку про фінансовий стан
Сайт разработан SamsonOS