(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Добровільне страхування здоров’я на випадок хвороби

Турбота про своє здоров’я і здоров’я своєї родини стає невід’ємною частиною життя людини. Страхування не здатне вберегти від непередбачуваних життєвих обставин, проте, воно допоможе компенсувати матеріальні збитки при хворобі або нещасному випадку, забезпечивши додатковий захист життя, здоров’я та працездатності.

Страхувальниками можуть бути дієздатні фізичні особи, які уклали договір страхування.

Застрахованою особою може бути фізична особа віком від 1 до 65 років, на користь якої укладений Договір страхування.

Страховими випадками є:

  • хвороба  Застрахованої особи;
  • первинна інвалідність, встановлена Застрахованій особі внаслідок хвороби;
  • смерть Застрахованої особи внаслідок хвороби.

Цей вид страхування передбачає укладання договорів страхування здоров'я на випадок хвороби, передбаченими однією чи декількома класами хвороб:

№ п/п Клас хвороб
1 Деякі інфекційні та паразитарні хвороби
2 Новоутворення
3 Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму
4 Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин
5 Розлади психіки та поведінки
6 Хвороби нервової системи
7 Хвороби ока та його придаткового апарату
8 Хвороби вуха та соскоподібного відростка
9 Хвороби системи кровообігу
10 Хвороби органів дихання
11 Хвороби органів травлення
12 Хвороби шкіри та підшкірної клітковини
13 Хвороби кістково-м”язової системи та сполучної тканини
14 Хвороби сечостатевої системи<
15 Вагітність, пологи та післяпологовий період
16 Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді
17 Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії
18 Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках
19 Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників
20 Зовнішні причини захворюванорсті та смертності
21 Фактори, що впливають на стан здоров”я населення та звертання до закладів охорони здоров”я
22 Оперативні втручання

Страхова сума визначається за згодою сторін при укладанні договору страхування.

Страховий тариф встановлюється індивідуально в залежності від віку Застрахованої особи, професійної ризиковості, переліку хвороб, обраних для страхування, терміну страхування, об’єктивних та суб’єктивних чинників, які суттєво впливають на характер страхового ризику.

Страхова виплата:

  • при хворобі здійснюється у розмірі від 0,1 до 2% (конкретний розмір встановлюється у Договорі страхування) страхової суми за кожну добу безперервного лікування, але не більше 50% страхової суми.
  • при встановленні  групи інвалідності Застрахованій особі відшкодування виплачується в наступних розмірах:

III група інвалідності - 50% від страхової суми;

II група інвалідності - 70% від страхової суми;

I група інвалідності - 100% страхової суми;

  • у разі смерті Застрахованої особи відшкодування виплачується Вигодонабувачу або спадкоємцю Застрахованої особи у розмірі 100% страхової суми.

Перелік документів для укладення договору страхування

  • заява на страхування - список Застрахованих осіб
  • паспорт (або інший документ, що посвідчує особу)
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру
Сайт разработан SamsonOS