(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Обов'язкове особисте страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)

Страхова компанія здійснює обов’язкове страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд) з метою забезпечення захисту їхнього життя та здоров’я під час виконання своїх обов’язків - гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії відповідно до Положення «Про порядок і умови обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та місцевої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.1995 р. № 232 (далі Постанова).

Страхувальниками є підприємства, установи, організації (юридичні особи), які утримують підрозділи відомчої та місцевої пожежної охорони, а також підприємства, установи, організації, які утримують добровільні пожежні дружини (команди), виконавчі комітети місцевих Рад, за рахунок бюджету яких утримуються підрозділи місцевої пожежної охорони.

Застрахованими особами вважаються працівники відомчої та місцевої пожежної охорони, члени добровільної пожежної дружини (команди), які виконують згідно із чинним законодавством функції з гасіння пожеж і ліквідації наслідків аварії.

Страховим випадком є:

 • загибель (смерть);
 • поранення (контузія, травма або каліцтво);
 • захворювання, одержані під час ліквідації пожежі або наслідків аварії Застрахованою особою, яка виконувала свої обов’язки згідно з наказом або дорученням.

Страхова сума встановлюється у межах 10-річної заробітної плати Застрахованої особи за його посадою на день укладання Договору страхування.

Страховий тариф регламентовано у нормативному порядку згідно Постанови в межах 2 відсотків від страхової суми. Розмір страхового тарифу зазначається в договорі і встановлюється індивідуально за домовленістю Сторін в залежності від кількості Застрахованих осіб, збитковості по даному виду страхування, ліміту відповідальності.

Страхова виплата:

 • у разі загибелі або смерті Застрахованої особи здійснюється його спадкоємцям у розмірі 100%  страхової суми;
 • у разі встановлення Застрахованій особі інвалідності, що настала внаслідок виконання ним обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії, ПрАТ «СК «ІнтерГарант» здійснює одноразову виплату в наступних розмірах:
  • I   групи – 100% страхової суми;
  • II  групи - 90% страхової суми;
  • III групи - 70% страхової суми;
 • при тимчасовій втраті Застрахованою особою працездатності внаслідок виконання ним обов'язків щодо гасіння пожеж або ліквідації наслідків аварії Застрахованому виплачується 0,2% від страхової суми за кожну добу непрацездатності.

Перелік документів для укладення договору страхування

 • заява на страхування - список Застрахованих осіб
 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України
Сайт разработан SamsonOS