(044)238-64-05
(044)238-64-06
(044)238-64-03
04053, м.Київ
вул. Кудрявська,
13-19, офіс 3
cховати карту

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру

Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру – це страхування майнових інтересів Страхувальника, пов’язаних з його обов’язком  відшкодувати заподіяну ним пряму шкоду третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Цей вид страхування здійснюється згідно «Порядку і правил проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України  від 16 листопада 2002 р. N 1788 (зі змінами).

Страхувальниками є суб'єкти господарювання, яким об'єкти підвищеної небезпеки належать на праві власності, повного господарського відання або оперативного управління чи які користуються або володіють об'єктами підвищеної небезпеки. 

Треті особи - фізичні та юридичні особи, яким може бути заподіяна або заподіяна пряма шкода внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки, крім осіб, які знаходилися в трудових відносинах із Страхувальником, а також тих, які несанкціоновано або під час виконання службових обов'язків перебували на об'єкті підвищеної небезпеки. 

Страховим випадком вважається заподіяння прямої шкоди третім особам внаслідок пожежі та/або аварії на об'єкті підвищеної небезпеки під час дії договору страхування, внаслідок чого виникає обов'язок ПрАТ «СК «ІнтерГарант» здійснити виплату страхового відшкодування. 

Страхова сума визначається за кожним конкретним об’єктом підвищеної небезпеки відповідно до категорії небезпеки і дорівнює:

 • для групи об’єктів 1 категорії небезпеки – 11 560 000 гривень;
 • для групи об’єктів 2 категорії небезпеки – 4 046 000 гривень;
 • для групи об’єктів 3 категорії небезпеки – 2 601 000 гривень.

 

Розмір максимального страхового тарифу на 12 місяців визначається залежно від категорії небезпеки об’єкта підвищеної небезпеки і становить:
для груп об’єктів 1 категорії небезпеки – 0,44%;
для груп об’єктів 2 категорії небезпеки – 0,18%;
для груп об’єктів 3 категорії небезпеки – 0,12%. 
Страховому відшкодуванню підлягає пряма шкода, заподіяна внаслідок пожежі та/або аварії на об’єкті підвищеної небезпеки життю, здоров’ю та майну третіх осіб, яке на момент настання страхового випадку перебувало у їх володінні чи користуванні, включаючи природні ресурси, території та об’єкти природно-заповідного фонду. 
Страхові виплати проводяться у такому розмірі: 
 • на відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю третіх осіб внаслідок настання страхового випадку, - 50% страхової суми, у тому числі на одну особу страхова виплата встановлюється:
  • у разі виплати страхового відшкодування спадкоємцям третьої особи, яка загинула (померла), - 500 000 гривень;
  • у разі встановлення третій особі I, II і III групи інвалідності - відповідно 450 000 гривень, 375 000 гривень і 250 000 гривень;        
  • за кожний день непрацездатності третьої особи - 1/15 мінімальної заробітної плати, встановленої на початок календарного року, але не більш як 100 000 гривень за весь час втрати працездатності;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної природним ресурсам, територіям та об'єктам природно-заповідного фонду, - 30% страхової суми;
 • на відшкодування шкоди, заподіяної майну третіх осіб, - 20% страхової суми.

Перелік документів для укладення договору страхування

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи або копія витягу з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
 • довідка з ЄДРПОУ
 • - письмова Заява - Опитувальник на страхування встановленої Страховиком форми
Сайт разработан SamsonOS